Fritt Spelrum i Spraglehall 28/7 2018

Det är snart dags för Visans Vänners stora sommarkonsert, Fritt Spelrum och vi gläder oss åt att än en gång få möte vår publik i det sagolika Spraglehall.

Årets konsert har en tydlig visprägel och vi har arbetat efter ett koncept som vi kallar Visans Vänners Vänner. I korthet går det ut på att vi kontaktat ett antal visartister som i de flesta fall redan framträtt på Fritt Spelrum, eller som föreningen på annat sätt har en relation till. För att stötta Visans Vänner och verksamheten i Spraglehall har dessa artister sänkt sina gageanspråk och därmed föreningens kostnader för att genomföra årets festival. Syftet är att vi ska få pengar över till att göra en fast elinstallation så vi ska slippa dieselgeneratorn i framtiden. Detta betyder inte att vi ger avkall på den musikalisk kvalitet. Tvärtom så har vi engagerat några av landets mest rutinerade och duktiga visartister och vi garanterar ett varierande program, just detta som vi brukar få beröm för. Läs gärna mera om Visans Vänners Vänner under menyn till vänster.

Väl mött den 28 juli.